Mediation, coaching en EMDR 

 

Mediation en coaching van ouders en kinderen

"Hoe breder de kloof, hoe mooier de brug"
"Het gaat niet om de de dingen die je in het leven overkomen, 
maar om hoe je ermee omgaat en welke keuzes je daarin maakt"

Mediation bij een scheiding, waarbij je met elkaar in gesprek gaat, onder begeleiding van een mediator,  leidt vaak tot betere resultaten voor alle partijen,  zeker voor eventuele kinderen.
Een scheiding is voor alle partijen moeilijk, voor ouders, maar zeker ook voor de kinderen.
Ik zie het hierbij als mijn taak om in die moeilijke omstandigheden, als vertrouwen vaak plaats heeft gemaakt voor boosheid en wantrouwen, partijen bij elkaar te brengen. Ik ben geen scheidsrechter, maar een neutraal en onpartijdig persoon die jullie begeleidt in het proces om tot een gelijkwaardige en open communicatie te komen. Dit met het doel om uiteindelijk samen tot een structurele oplossing te komen die voor iedereen acceptabel en goed voelt.
Soms lukt het nog niet om als ex-partners met elkaar in gesprek te gaan. Dan is het mogelijk om je eerst op je individuele proces te richten door middel van individuele coach gesprekken.
Mijn drijfveer is dat ouders weer op een positieve wijze invulling kunnen geven aan het ouderschap, zodat kinderen loyaal mogen zijn naar beide ouders.

De gesprekken kunnen uiteindelijk tot een ouderschapsplan/ convenant leiden. 

 

De stem van jullie kind(eren) is ontzettend belangrijk. Ik kan met jullie kind in gesprek gaan, of jullie als ouders begeleiden in dit gesprek,  om deze stem mee te nemen in jullie proces en besluiten


Coaching van kinderen

Voor een kind is een scheiding aangrijpend, een verandering in hun leven, waarbij voor hen is beslist. 

Voor hen wordt alles anders en ze krijgen te maken met allerlei gedachten, gevoelens en gedrag. 

Het is belangrijk aandacht voor hun situatie te hebben, zodat ze geen schade ondervinden in hun ontwikkeling. 

Tijdens de coaching van kinderen leer ik hen om beter met de scheiding en de gevolgen om te gaan, door oog en oor te hebben voor hun beleving, hen te leren dat gevoelens er mogen zijn en samen te onderzoeken hoe ze hiermee kunnen omgaan.